CONTROLLER OF EXAMINATIONS

Semester Examinations - April. / May. 2024

End Semester Theory Examinations- April / May - 2024 - VIII Semester UG Programmes (Regular & Arrear)